Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii


  1. Scutaru Cezarina - Responsabil
  2. Oţel Diana - Membru
  3. Elev Ghica Vlad - Membru
  4. Elev Huminică Ioana - Membru